Košarica
V košarici ni izdelkov.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri na družbenem omrežju Instagram

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Nagradno igro organizira POZITIVNA SPREMEMBA d.o.o., PE NUTRIHOLIS, Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. Namen nagradne igre

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram z namenom promocije spletne trgovine Super Hrana in pridobitve novih sledilcev na Instagram profilu @superhrana.

3. Način in pogoji sodelovanja v nagradni igri

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri na družbenem omrežju Instagram in pravila nagradne igre ter Določbe o varstvu osebnih podatkov POZITIVNA SPREMEMBA d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, ki so starejše od 18 let in imajo kreiran uporabniški račun na družbenem omrežju Instagram. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe. Sodelujoči morajo komentirati na vprašanje v komentarju pod objavo, všečkati objavo, slediti @superhrana in @sunwarriorslovenia profilu ter javno na svojem profilu deliti objavo nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje večkrat, vendar je upravičen le do ene nagrade. Žreb ni računalniški, temveč ročni, zato večkratno komentiranje istih profilov ne bo uspešno zabeleženo.

4. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od 19. 12. 2022 do vključno 25. 12. 2022.

5. Opis nagrade in davčne obveznosti

Nagrada je v manjši vrednosti do 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

6. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko komentarja objavljenega pod objavo nagradne igre. Nagrada se podeli, razen če nagrajenec Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ne izpolnjuje ali deluje v nasprotju le-teh in ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade. V primeru, da se nagrajenec v roku 72 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na željen naslov. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – POZITIVNA SPREMEMBA d.o.o. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre. Nagrajenec mora upravljavcu na njegov poziv posredovati podatke (ime, priimek in naslov) za namen prevzema nagrade. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS.

8. Odgovornost in reklamacije

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo sodelovanje v nagradni igri. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja.

9. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.super-hrana.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na www.super-hrana.si.

10. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

SLEDITE NAM NA...

MOŽNOSTI PLAČILA

MNENJA STRANK

.