Ali je bio res bio?

Večni dvom – ali je danes sploh še kaj »bio«? V ekološko neoporečnost izdelkov pogosto dvomimo zato, ker je danes pač že »vse onesnaženo«. Po mnenju tistih, ki dvomijo v ekološke izdelke, ni nobenega zagotovila, da je ekološka hrana kaj bolj ekološka od konvencionalne in da nas z višjo ceno ne prinašajo okoli. Pa je to res?

Ekološki izdelki so pridelani po načelih ekološkega kmetijstva, ekološko kmetijstvo pa je edini način kmetovanja, ki je urejen z enotnimi mednarodnimi predpisi in standardi. Pridelati in prodajati ekološki izdelek ni kar tako – celotna pot od pridelave surovine pa do predelave in pakiranja je strogo nadzorovana s strani evropskih inštitucij. Pri nas za to področje skrbi evropska zakonodaja za ekološko kmetijstvo. Vsak ekološki izdelek, ki prestane redne kontrole in analize ter ustreza vsem visokim standardom ekološke pridelave, lahko pridobi ekološki certifikat

Kako prepoznati ekološki certifikat?

Obstajajo številne ekološke oznake, od poenotenih državnih pa do privatnih, blagovnih in trgovskih. Ena najbolj pogostih in hkrati najbolj zanesljivih (torej najbolj nadzorovanih) oznak je enotni znak za evropsko ekološko kmetijstvo:

Uporablja se skupaj s številčno označbo organizacije, ki je izdelek preverjala, in z navedbo porekla. Če ta znak vidite na izdelku, ste lahko prepričani, da ustreza evropskim standardom ekološke pridelave (določenim s strani evropske zakonodaje za ekološko kmetijstvo). Pri tem je treba poudariti, da tudi surovine in izdelki, ki so uvoženi iz držav izven Evrope, morajo prestati enako stroge kontrole (pogosto so celo pod strožjim nadzorom).

Zakaj so ekološki izdelki boljši?

V ekološkem kmetijstvu so prepovedani:

  • Pesticidi (kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev)
  • Lahko topna mineralna gnojila
  • Gensko spremenjeni organizmi (in iz njih pridobljeni izdelki)
  • Regulatorji rasti

V ekoloških izdelkih zato ne najdemo ostankov teh snovi in če jih kontrola zazna, proizvod ne more pridobiti ekološkega certifikata.

Hkrati z odsotnostjo omenjenih škodljivih snovi (škodljive so tako zdravju kot okolju) imajo živila iz ekološkega kmetijstva višjo prehransko vrednost z višjo vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. 

Kaj počnemo mi kot dobavitelji ekoloških živil?

Seveda nam je ekološka neoporečnost naših izdelkov na prvem mestu pomembna zato, ker jih uživamo tudi sami. Osebno verjamemo, da je ekološka hrana vredna svoje cene in je najboljša možna izbira tako za naše zdravje kot za okolje.

A hkrati vemo, da samo osebno prepričanje ni dovolj. Kot dobavitelj ekološke superhrane in rastlinskih beljakovin smo dolžni redno zagotavljati kontrole proizvajalcev. To pomeni, da spremljamo in nadziramo vso dokumentacijo od surovine pa do predelave. Pri uvozu iz držav izven Evropske unije zahtevamo redne analize vzorcev in z vsemi možnimi sredstvi zagotavljamo varnost izdelkov, ki jih ponujamo.  

Preberite tudi podobne vsebine:

Pa je takšen dvom na mestu?

Na trgu se srečujemo s številnimi oznakami, tako nacionalnimi kot privatnimi zaščitnimi, blagovnimi in trgovskimi oznakami. Za uporabo katerekoli od razpoložljivih oznak pa morajo vedno biti izpolnjene najmanj vse tiste zahteve, ki jih predpisuje evropska zakonodaja za ekološko kmetijstvo.

Ekološko kmetijstvo je del širše preskrbovalne verige, ki poleg kmetijske pridelave vključuje še predelavo živil, distribucijo in prodajo. Vsak člen v tej verigi ima pomembno vlogo pri zagotavljanju koristi ekološke hrane. V ekološkem kmetijstvu se prednostno uporabljajo obnovljivi viri in postopki, zaključen je naravni krogotok hranil in energije. Ekološka živila zavzemajo vse pomembnejši delež v prehrani potrošnikov. Sama ekološka pridelava pa je kot najvišje vrednotena oblika trajnostnega kmetijstva postala sestavni del kmetijstva in trgovine z živili, kjer se v evropskem in svetovnem merilu beleži najhitrejša rast v prehrambeni industriji, trg z ekološkimi živili pa se povečuje za 10 – 15 % letno.

V Sloveniji nadzor ekoloških izdelkov izvajata kontrolni hiši IKC UM in Bureauveritas. Poleg tega, da mora imeti ekološki izdelek znak evropskega lista in kontrolno številko, mora imeti dobavitelj tudi na razpolago ekološki certifikat. Naš certifikat je na voljo v vpogled tukaj:

https://www.super-hrana.si/image/catalog/certifikat_eko/eko_certifikat.pdf

Vir (označeno modro)http://www.ikc-um.si/ikc-um/ekolosko-kmetijstvo-2 in http://www.bureauveritas.si

Avtorica: Eva Žontar, diplomirana biologinja in certificirana svetovalka za rastlinsko prehrano 
Deli naprej...
SLEDITE NAM NA
MOŽNOSTI PLAČILA
MNENJA STRANK
E - NOVICE